Image Description

ספריית שירים משיחיים

מטרת פרויקט זה היא לתת גישה נוחה לכל חברי הקהילות המשיחיות בארץ לשירי הלל עם תווים ואקורדים. מאגר שירים זה ייתן חשיפה לשירים שרובינו אולי מכירים, אך לא זוכרים את המילים, את המנגינה או פשוט זקוקים לאקורדים כדי ללוות את השירים ביחד עם גיטרה.

ספריית שירים

שירים אחרוניים

שירים שהועלו לאחרונה לאתר

הודינו לך | אלוהים הודינו וקרוב שמך סיפרו נפלאותיך.

תהילים עה: 1