נר לרגלי

נר לרגלי

נר נר נר לרגלי,
נר לרגלי דבריך,
ואור ואור ואור לנתיבתי…

 
פרטים
הנה באתי

הנה באתי

הנה באתי, הנה באתי,
לעשות את רצונו,
בך חפצתי לך נתתי לבי…

 
פרטים