נר לרגלי

נר לרגלי

נר נר נר לרגלי,
נר לרגלי דבריך,
ואור ואור ואור לנתיבתי…

 
פרטים